T6, 08 / 2013 20:42 | admin
img_0623

BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HỌ TRƯƠNG HUYỆN PHÚ LỘC
ĐI KẾT NỐI NGÀY 08/08/2013 (20.7.QUÝ TỴ)
Đăng tin: Trương Ngọc Lành, Trương Phiên

Lúc 7 giờ 30 ông Trương Phiên Trưởng Ban, Trương Tuệ thư ký đến tại nhà thờ họ Trương Công làng Phước Lộc nhân ngày húy nhật Ngài thủy tổ họ Trương khai canh làng Phước Lộc gắn liền với dòng họ Trương Công tham dự lễ tế gồm có các đại diện Họ Trương làng Phú Hải, làng Bình An, làng Chân Đèo Phú Gia, làng Thủy Cam, làng Bãi Đáp, làng Nước Ngọt, Thị trấn Lăng Cô, làng Bàn Môn đặc biệt có một phái ở tỉnh Quảng Trị, 1 chi ở Đà Nẵng đã nói lên sự gắn bó tình nghĩa dòng họ. 7 giờ 45 ông thư ký họ Trương Công làng Phước Lộc thông qua Chương trình hành lễ Ngài thủy tổ đại diện cho Họ, giới thiệu cho bà con nội ngoại được biết thành phần tham dự. 7 giờ 50 chương trình hành lễ bắt đầu theo phong tục cổ truyền của dòng họ đến 11 giờ 10 lễ tế xong, Ông Trương Phiên Trưởng Ban liên lạc lâm thời họ Trương huyện Phú Lộc đã nói lên sự chân thành của họ Trương Công và tri ân công đức Ngài đã có công xây dựng làng, Họ Trương Công ngày càng phát triển, ông Trương Phiên thay mặt Ban liên lạc huyện phổ biến nguyên tắc hoạt động kết nối dòng họ và chuẩn bị cho cuộc họp trù bị sắp tới. Đại diện các họ tham dự đã nhất trí ủng hộ theo chủ trương của Ban liên lạc cũng như Hội đồng họ Trương Thừa Thiên Huế.
Những phiên họp toàn huyện Phú Lộc
Khu vực II: Ngày 24/08/2013 (18.7. Quý Tỵ)
Buổi sáng: Lúc 8 giờ 10 Ban liên lạc huyện Phú Lộc ông Trương Phiên, ông Trương Tuệ, ông Trương Kỷ đến tại nhà thờ họ Trương Công Phước Lộc, xã Lộc Tiến thuộc khu II (cụm Chân Mây) gồm có các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Bình, Thị trấn Lăng Cô, Lộc Hải đại diện các họ Trương, Trưởng họ, Trưởng phái, Trưởng Chi dự buổi họp có 9 họ tham dự họp trù bị. Bà con các họ đã thấu hiểu sự kết nối dòng họ, nhất trí ủng hộ và đăng ký tham gia cho cuộc đại hội chính thức vào đầu xuân năm 2014 (Năm Giáp Ngọ)
Buổi chiều: Lúc 14 giờ 00 ngày 24/08/2013, Ban liên lạc lâm thời họ Trương huyện Phú Lộc đến tại nhà thờ Họ Trương làng Bàn Môn xã Lộc An, ông Trương Phiên phổ biến nội dung kết nối dòng họ tham dự có 03 họ với 11 người gồm Bàn Môn, Nam Phổ Hạ, Truồi. Sau khi họp bàn chuẩn bị đại hội các họ đã đề cử một số đại diện phụ trách ông Trương Quang Tỵ (Phó ban), ông Trương Quyền (ban viên) khu vực xã Lộc An nói trên để chuẩn bị đại hội sắp tới. Phần phát biểu như buổi sáng.
Đề nghị ban liên lạc tìm hiểu để kết nối họ Trương ở Lộc Sơn, Lộc Hòa và Lộc Bổn (không có đại diện dự họp).
Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 15 cùng ngày.
Ngày 07.09.2013 (09.8. Quý Tỵ)
Lúc 8 giờ 30 Ban liên lạc lâm thời huyện Phú Lộc đến tại nhà thờ họ Trương tại khu III (xã Vinh Hiền) làng Vinh Mỹ, Vinh Giang, Vinh Hưng.
1. Ông Trương Suối Trưởng họ, ông Trương Thắng (thư ký họ) Thôn Nam Trường, Nghi Giang, Vinh Giang.
2. Ông Trương Trung Chỉnh trưởng họ Thôn 5 Làng Mỹ Lợi
3. Ông Trương Đãi Trưởng họ, Trương Hiền (Thư ký họ)
4. Ông Trương Chung Trưởng họ, Trương Hiền (Thư ký họ) Thôn 1 Làng Mỹ Lợi thuộc xã Vinh Mỹ.
5. Trương Văn Sắc Trưởng họ chánh tôn, Trương Văn Thắng (Thư ký họ) Nghi Giang, Vinh Giang.
6. Ông Trương Công Lam Trưởng họ, Trương Công Sơn (Thư ký họ).
Ban liên lạc gồm có: Ông Trương Phiên, Trương Quang Tỵ, Trương Quyền đại diện 6 họ có 28 người.
Nội dung họp: Như các buổi họp khu vực nói trên. Nhất trí đề cử:
– Ông Trương Công Sơn, Phụ trách Vinh Hiền
– Ông Trương Thắng, Phụ trách Vinh Giang
– Ông Trương Trung Chỉnh phụ trách Vinh Mỹ
– Ông Trương Cảng phụ trách Vinh Hưng
Ông Trương Phiên tổng kết buổi họp những điều cơ bản của điều lệ kết nối dòng họ và thư ký buổi họp đã đọc lại biên bản buổi họp.
Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.
Phú Lộc là một địa bàn rộng lớn, gồm đồi núi, đầm phá địa bàn cách trở nên ban liên lạc huyện chia từng khu vực để họp trù bị chuẩn bị cho đại hội chính thức vào đầu xuân 2014 (Năm Giáp Ngọ), việc làm của Ban liên lạc huyện Phú Lộc đáng trân trọng.
img_0623
Ông Trương Phiên phổ biến nguyên tắc hoạt động kết nối dòng họ

img_0617
Ban liên lạc lâm thời huyện Phú Lộc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu họ Trương Vinh Hiền dự họp trù bị (Vinh Hiền)

http://hotruongtthue.com/index.php/hotruong/tin-tuc/ban-lien-lac-lam-thoi-ho-truong-huyen-phu-loc-di-ket-noi-ngay-08-08-2013-20-7-quy-ty-3387

Đánh giá bài viết

Bài viết cùng chuyên mục